237 photos

20140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000120140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000220140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000320140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000420140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000520140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000620140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000720140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000820140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_000920140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001020140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001120140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001220140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001320140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001420140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001520140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001620140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001720140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001820140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_001920140411_RTF Friday 2014 Apr 11 Shootout_0020